<del id="QZszj"></del>
       • 古诗大全欢迎您:提供从先秦到现代诗词集锦赏析,包含古诗三百首 唐诗三百首 宋词三百首 宋词精选 古诗十九首 全唐诗 全宋词 全元曲等!
        清代

        《闰中秋玩月》

        慧霖的诗 · 诗人简介 浏览412次

        禅边风味客边愁,馈我清光又满楼。一月可曾闲几日,百年难得闰中秋。菊花信待重阳久,桂子香闻上界留。遮莫圆明似前度,不知谁续广寒游。

        宋代

        《水调歌头·丙辰中秋》

        苏轼的诗 · 诗人简介 浏览349次

        丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?(何似一作:何时;又恐一作:惟/唯恐)转朱 ......

        唐代

        《八月十五夜月二首》

        杜甫的诗 · 诗人简介 浏览301次

        满月飞明镜,归心折大刀。转蓬行地远,攀桂仰天高。水路疑霜雪,林栖见羽毛。此时瞻白兔,直欲数秋毫。稍下巫山峡,犹衔白帝城。气沈全浦暗,轮仄半楼明。刁斗皆催晓,蟾蜍且自倾。张弓倚残魄,不独汉家营。

        宋代

        《水调歌头·中秋》

        米芾的诗 · 诗人简介 浏览278次

        砧声送风急,蟠蟀思高秋。我来对景,不学宋玉解悲愁。收拾凄凉兴况,分付尊中醽醁,倍觉不胜幽。自有多情处,明月挂南楼。怅襟怀,横玉笛,韵悠悠。清时良夜,借我此地倒金瓯。可爱一天风物,遍倚阑干十二,宇宙若萍 ......

        宋代

        《回董提举中秋请宴启》

        文天祥的诗 · 诗人简介 浏览215次

        照江叠节,载画舫之清冰;待月举杯,呼芳樽于绿净。拜华星之坠几,约明月之浮槎。风雨满城,何幸两重阳之近;江山如画,尚从前赤壁之游。槁秸申酬,轮嗣布。

        清代

        《中秋夜洞庭湖对月歌》

        查慎行的诗 · 诗人简介 浏览191次

        长风霾云莽千里,云气蓬蓬天冒水。风收云散波乍平,倒转青天作湖底。初看落日沉波红,素月欲升天敛容。舟人回首尽东望,吞吐故在冯夷宫。须臾忽自波心上,镜面横开十余丈。月光浸水水浸天,一派空明互回荡。此时骊龙 ......

        宋代

        《中秋》

        李朴的诗 · 诗人简介 浏览190次

        皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声。平分秋色一轮满,长伴云衢千里明。狡兔空从弦外落,妖蟆休向眼前生。灵槎拟约同携手,更待银河彻底清。

        宋代

        《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》

        吴文英的诗 · 诗人简介 浏览152次

        雁边风讯小,飞琼望杳,碧云先晚。露冷阑干,定怯藕丝冰腕。净洗浮空片玉,胜花影、春灯相乱。秦镜满。素娥未肯,分秋一半。每圆处即良宵,甚此夕偏饶,对歌临怨。万里婵娟,几许雾屏云幔。孤兔凄凉照水,晓风起、银 ......